Χωρίς κατηγορία

Ολοκλήρωση του Healthier Home

Cross 4 health

Το έργο Healthier Home ολοκληρώθηκε και σύντομα η πλατφόρμα θα μπει σε πιλοτική λειτουργία. Το Healthier Home υποστηρίζει την αυτόνομη διαβίωση ηλικιωμένων με χρόνια νοσήματα στον προσωπικό τους χώρο.