Ολοκλήρωση του Healthier Home

Το έργο Healthier Home ολοκληρώθηκε και σύντομα η πλατφόρμα θα μπει σε πιλοτική λειτουργία. Το Healthier Home υποστηρίζει την αυτόνομη διαβίωση ηλικιωμένων με χρόνια νοσήματα στον προσωπικό τους χώρο.